• Lý Toàn Phúc hiện tại thực vừa lòng, nhưng là hắn hài tử phần lớn không muốn trồng trọt, càng ngày càng nhiều người chạy ra đi bên ngoài kiếm ăn, mỗi tháng lấy tiền lương, hắn hài tử cũng đi ra ngoài, lưu lại cháu trai cháu gái, tới rồi ngày mùa thời điểm mới có thể trở về hỗ trợ.

  Du hướng an cuối cùng muốn, chính là một cái có thể sử dụng thiết kế đồ, không thể dùng thiết kế đồ, lại đẹp, cũng không dùng được.

  Du hướng sống yên ổn cũng thực thuận lợi, nàng lúc trước đi bệnh viện sinh thời điểm, liền cái kia bác sĩ đều nhịn không được nói câu: “Nhanh như vậy!”, Không có tạo thành cái gì bóng ma tâm lý, muốn tái sinh cũng có thể, nhưng là nàng cùng lâm xuyên bách không nghĩ muốn quá nhiều hài tử, hai cái vậy là đủ rồi.

  Lương viện: “Ở nước Mỹ, hài tử gia gia nãi nãi mang theo, ngươi đâu? Ngươi hai đứa nhỏ mang theo trên người sao?”

  Du hướng an: “Còn không có, tính toán thỉnh giáo chuyên nghiệp nhân sĩ.” Thỉnh chuyên môn quy hoạch sư giúp nàng quy hoạch khu vực.

  Lâm Đỗ Trọng nói câu công đạo lời nói, “Đó là hắn đại ca không có tiền, hơn nữa trước kia hắn đại ca nhiều chiếu cố hắn, hắn đại tỷ kia đầu cũng không vay tiền cho nàng mua.”

  Du hướng an cười: “Ngươi hảo, kêu lẳng lặng đúng không, về sau hảo hảo ở chung.” Như vậy một cái nội hướng thẹn thùng, lại đáng yêu tiểu cô nương, rất dễ dàng được đến hảo cảm.

  Muốn kế tiếp vài thập niên thực nghiệm kiếp sống có thể thuận thuận lợi lợi, cần thiết muốn bảo dưỡng hảo thân thể mới được.

  Chờ lại quá hai năm.

  Cũng không cho bọn họ làm cái gì, chậm trễ học tập, khiến cho bọn họ tới nơi này làm bài tập, hoặc là giao bằng hữu, nhìn người khác làm việc, đều được.

  Win365 trực tiếp bóng đá vtv6hd